Гуртки та секції

Робота гуртка «Юний еколог» спрямована на ознайомлення з сучасним станом природного середовища України, його заповідних територій, шляхів охорони навколишнього середовища, формування знань та навичок правил поведінки в природі, вихованню дбайливого ставлення до природних ресурсів.

На заняттях гуртка «Декор» діти мають можливість поповнити свої знання про традиційні народні ремесла, а також навчаються виробляти різноманітні обереги, слов’янські сувеніри. Усі об’єкти праці, які запропоновані дітям, виготовляються з природних, екологічно-чистих матеріалів. Окрім того на заняттях гуртка вихованці вчаться економно використовувати ці матеріали, тим самим виховується дбайливе ставлення до природних ресурсів. Все це сприяє вихованню екологічної культури дітей та підлітків.

Заняття гуртка образотворчого мистецтва «Акварелі літа» користуються великим попитом у вихованців молодшої та середньої вікової категорії. На цих заняттях діти мають змогу не тільки попрацювати за такими напрямками, як живопис, малюнок, графіка, пластика, а й отримати психологічну допомогу – тренінги «Поговоримо з собою через малюнок».

Спортивні секції
На формування у вихованців сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження і зміцнення здоров’я спрямовані програми спортивних секцій з футболу, волейболу, піонерболу. баскетболу, шахів, настільного тенісу, водного туризму. Їх різноманітність дозволяє залучити до цієї справи переважну кількість вихованців закладу впродовж усього періоду оздоровлення.

Заняття гуртка «Пішохідного туризму» спрямовані не тільки на залучення вихованців до здорового способу життя, а ще й поглибленню історичної пам`яті дітей та підлітків про минуле та природні багатства рідного краю, і тим самим вихованню любові до нього.

На розвиток творчих здібностей дитини, естетичного сприйняття світу, любові до мистецтва, виховання загальної культури спрямована робота гуртка хореографії. Також на ціх заняттях за допомогою керівника гуртка діти можуть підготувати виступи для участі у культурно-розважальних заходах, передбачених планом культурно – виховної роботи ПЗОтВ «Крилатий».